Qëndrueshmëria

Ndërtimi i qëndrueshëm, e ardhmja e qëndrueshme nënkupton planifikim dhe ndërtim duke marrë në konsideratë mjedisin dhe ekologjinë.

Me një shikim për të nesërmen, duhet të bazohemi që materiali për shtëpi përveq energjisë efiçiente që duhet të ketë, poashtu duhet të jetë i liruar edhe prej materialeve të dëmshme dhe të jetë jetëgjatë. Bllokat Silka janë materiale ndërtimore të duhura: zgjidhje e mençur dhe prej fillimit e menduar në aspektin ekologjik.

Prej përfitimit të lëndës së parë dhe prodhimit, fazës së shfrytëzimit të objektit deri në fazën kur dëshirojmë të ndrrojmë destinim të objektit, apo demolim të objektit, materialet e lartëpërmendura janë shumë të shëndetshme për njeriun dhe natyrën.