Qendrat tregtare të materialit ndërtimor

Qendrat tregtare te materialit ndertimor

 

Xella - Silka për ata që ndërtojnë vetë

Ju që ndërtoni vetë dhe keni nevojë për prodhimet e Xella-s Silka në sasi të vogla,
atëherë juve ju mbetet që këto prodhime ti gjeni në Qendrat tregtare
të materjaleve ndërtimore si:

AL Trade në Prishtinë,
AL Trade në Fushë Kosovë,
AL Trade në Drenas dhe

Elkos Center në Pejë.