Mbrojtja e nxehtësisë

Aftësia e ruajtjes së nxehtësisë tek bllokat Silka është tejet e theksuar, për këtë sugjerohet që ndërtimet tuaja të bëhën me bllokat masiv Silka.

Aftësia e lartë e ruajtjes së energjisë në kombinim me një shtresë të trashë të izolimit apo një shtresë të hollë të izolimit dhe fasadim me tullat Silka është zgjidhja më praktike dhe më afatgjate.

Me këtë ju keni krijuar kushte për një klimë të njejtë banimi në të gjitha stinët. Në dimër të nxehtit mbetet mbrenda, në verë të nxehtit mbetet jashtë.

Kështu është e mundur me Silka që gjatë gjithë vitit që në shtëpinë tuaj të keni klimë të njejtë dhe të shëndetshme, dhe të keni ndjenjen e të jetuarit komfor dhe të sigurt për shëndetin tuaj.