Këshilla teknike për ndërtim

Keshilla teknike per ndertim

 

 

Këshillat teknike të cilat mund të ju nevoiten për ndërtimin e objekteve tuaja ne ju ofrojmë
përmes njeriut tonë kompetent, i cili është i gatshëm të ju përgjigjet në të gjitha pyetjet
lidhur me zbatimin e produkteve tona.
Ekspertat tanë janë njohës profesional të materialëve ndërtimore si dhe të certifikuar
si ekspertë për Energjin e objekteve, të cilët do tju përkrahin juve në punën tuaj të përditshme.

 

Ju mund ta kontaktoni ata çdo ditë punë, prej orës 8.00 – 17.00, ndërsa në raste urgjente edhe jashtë kësaj kornize kohore.