8 DFr (248x240x198)

 

Aplikimi

Formati 8 DFr (240)

Dimensionet LxDxH: 248x240x198

Rezistenca në shtypje [N/mm2]:  >12

Masa vëllimore [kg/dm3]: 1,40

Cope/Palete: 60

Copë / m3: 85

Copë / m2:  20

 

 

Ky format aplikohet tek muret bartëse dhe jo bartëse. Përdoret për ndërtim të mureve të bodrumeve dhe të objekteve me mure masive deri në dy kate, me gjerësi 240 cm. Janë produkte që suvatohen në muret e jashtme dhe të brendshme. 

Produkti 8 DFr (240) është i pajisur me çertifikatën e lëshuar nga Instituti për Materiale Ndërtimore dhe Konstruksione (IBMS) e cila vërteton se produkti 8 DFr (240)plotëson kushtin e testit të 25 ciklueseve ngrirje shkrirje, ka saktësi në përmasa ± 1 mm, ka fortësi në shtypje mbi 12 N/mm2, ka konfiguracion me zbrazëtira, thithshmëri të ujit ~ 13% dhe koeficient përcjellshmërie të nxehtësisë λ=0,46 W/mK. 

Produkti 8 DFr (240) ka ngjyrë të bardhë dhe muratohet me llaç të fabrikuar shtresëhollë. Fugat horizontale mund të kenë trashësi 2-3mm.