7 DFr (248x200x198)


 

Aplikimi

Formati 7 DFr

Dimensionet LxDxH:  248x200x198

Rezistenca në shtypje [N/mm2]:  >12

Masa vëllimore [kg/dm3]: 1,40

Cope/Palete: 60

Copë / m3: 102

Copë / m2:  20

 

 

 

 

Ky format aplikohet tek muret bartëse dhe jo bartëse. Përdoret për ndërtim të mureve me gjerësi 200 cm. Janë produkte që suvatohen në muret e jashtme dhe të brendshme.

 

Produkti 7 DFr është i pajisur me çertifikatën e lëshuar nga Instituti për Materiale Ndërtimore dhe Konstruksione (IBMS) e cila vërteton se produkti 7 DFr plotëson kushtin e testit të 25 ciklueseve ngrirje shkrirje, ka saktësi në përmasa ± 1 mm, ka fortësi në shtypje mbi 12 N/mm2, ka konfiguracion me zbrazëtira, thithshmëri të ujit ~ 13% dhe koeficient përcjellshmërie të nxehtësisë λ=0,46 W/mK.

Produkti 7 DFr ka ngjyrë të bardhë dhe muratohet me llaç të fabrikuar shtresëhollë. Fugat horizontale mund të kenë trashësi 2-3mm.