Energjia efiçiente

Kualiteti energjetik dhe efiçienca e shfrytëzimit gjatë planifikimit, ndërtimit dhe funksionalizimit të objektit, janë rregulla bazë për mbrojtjen e klimës dhe kursimit të energjisë.  
 
Xella është e pajisur mire në plotësimin e rregullave për energjinë efiçiente dhe këtë e arrin permes kombinimit të prodhim markave Silka, tullat e fasadës Silka dhe Ytong. Me këtë Xella ofron një game të prodhimeve për ndërtim të integruar lidhur me izolim termik, statik optimale, mbrojtje nga zjarri dhe ofrimin e mbrojtjes së lartë nga zhurma.
 
Me Silka dhe Ytong muratimet, zgjidhjet për aplikim të energjisë efiçiente në shtëpi një familjare, shtëpi në varg dhe objekte për banim kolektiv si dhe për modernizim janë të mundshme.