Ekologjia

Lënda e parë prej të cilës prodhohen bllokat dhe tullat Silka (rërë kuarci, gëlqere dhe ujë) mundësojnë që të keni banim të shëndetshëm për familjen tuaj, bazuar në kualitetin dhe jetëgjatësin e materialit.