Lajme

Ligjerata rreth prodhimit të materialeve të ndërtimit në Universitetin e Prishtinës - Fakulteti i ndërtimtarisë dhe Arkitekturës,