Lajme

Trajnime për Muratorë në Prishtine,Maj 2014

Trajnime

Punetoret e kompanive ndertimore,njeherit edhe bashkepuntore u trajnuan per muratim me blloka SILKA dhe Ytong nga Kompania Xella Kosova.