Lajme

Trajnime për Muratorë në Elbasan, 10-11 Mars 2011

trajnimet thumb img

Xella Kosova mori pjesë në trajnimin për muratorë të mbajtur me dt. 10 dhe 11 Mars 2011 në Elbasan nën organizimin e kompanisë WIFI Austria, e cila implementon projektet e kësaj lëmie edhe në Shqipëri.

 

Pjesemarresit e kursit te pare per „punetorë te spezializuar në ndërtim“ përvetesuan njohuri mbi standardet në ndërtim, materialet dhe aplikimet e tyre, por edhe duke aplikuar ne praktike nëpermjet ndertimit te modeleve konkrete, produktet Silka dhe Ytong si produkte të reja për tregun e Shqipërisë.

 

Pjesëmarrësit në tranimin për muratorë – Ata u trajnuan për muratim me blloka SILKA dhe Ytong nga Kompania Xella Kosova.


Në fund të trajnimeve atyre ju shpërndan broshura dhe katalogje të nevojshme me qëllim të njohjes dhe muratimit sa më profesional të produketeve Silka.