Lajme

Mars-Prill 2011

news teaser img

Prezantim në Universitete dhe Shkolla të mesme profesionale.

llimi i prezantimeve në Fakultete të ndryshme ka të bëjë me ofrimin e mundësive për studentët e lëmisë së arkitekturës dhe ndërtimtarisë dhe për nxënësit e shkollave të mesme profesionale të njihen me produktet Silikate.


Në kuadër të lëndëve dhe provimeve që ata kanë për materjalet ndërtimore, ne ju ofrojmë atyre prezantime dhe skjarime lidhur me prodhimet kualitative të standardeve Evropiane.


Aspektet fizike dhe teknike janë tema që do të shtjellohen gjatë prezantimeve dhe diskutimeve me studentë dhe nxënës të shkollave të mesme profesionale.


Kontakti fizik me produktin nga ana e pjesëmarrësve, mundësit e aplikimit, informimi i profesorëve të lëmisë së njejtë dhe sugjerimet lidhur me futjen e produkteve Silka në plan programe shkollore si produkt murature i kualitetit të lartë me standarde Evropiane.