Lajme

Mars-Tetor 2011 Roadshow

Aktivitetet lidhur me trajnimin e muratorëve (muratorëve dhe të tullave të fasadës) edhe këtë vitë do të vazhdojnë.

Qëllimi kryesor është që të informojmë dhe trajnojmë grupe të muratorëve lidhur me bllokat dhe tullat e fasadës Silka, përparësit e produkteve Silka si: aftësitë termoizoluese, izolimin e zërit, aftësin bartëse, shpejtësin e kryerjes së muratimit dhe aspektet ekologjike të produkteve tona..


Këto do të mundësohen përmes stafit tonë profesional, menaxherit të prodhimit i cili do të bëjë skjarimin e anës teorike, si dhe kryemjeshtrit të kompanisë i cili do të demonstron praktikisht kryerjen e punimeve me bllokat Silka.


Të gjithë pjesëmarrësit në Road Show do të certifikohen si muratorë me bllokat Silka.

Pas kryerjes së këtyre trajnimeve praktike me bllokat Silka të pranishmit do të informohen lidhur veqorit e produkteve Silka, dhe do të binden në shpejtësin e kryerjes së punimeve me bllokat Silka.


Terminet e parapara për mbajtjen e këtyre aktiviteve do të prezantohen në web faqen tonë, për të gjithë ju që dëshironi të merrni pjesë në këto aktivitete mos hezitoni dhe na kontaktoni përmes numrave tonë kontaktues. 038 580 161 apo në e-mail: kosova.info@xella.com


Xella Kosova e mirëpret dhe e ndihmon pjesëmarrjen tuaj në aktivitetet tona.