4 DFr/2 (248x115x98)

Dimensionet LxDxH 98x115x98
Rezistenca në shtypje [N/mm2]:  >12
Masa vëllimore [kg/dm3]: 1,60
Cope/Palete: 200
Copë / m3: 358
Copë / m2:  40

Ky format aplikohet tek muret  jo bartëse. Përdoret për ndërtim të mureve me gjerësi 11.5 cm. Janë produkte që suvatohen në muret e jashtme dhe të brendshme. Gjenë aplikim tek lartësitë e redukuara të bllokut dhe tek hapjet e dyerve dhe dritareve.

Plotëson kushtin e testit të 25 ciklueseve ngrirje shkrirje, ka saktësi në përmasa ± 1 mm, ka fortësi në shtypje mbi 12 N/mm2, ka konfiguracion me zbrazëtira, thithshmëri të ujit ~ 13% dhe koeficient përcjellshmërie të nxehtësisë λ=0,70 W/mK.


Produkti 4DFr/2 ka ngjyrë të bardhë dhe muratohet me llaç të fabrikuar shtresëhollë. Fugat horizontale mund të kenë trashësi 2-3mm.