Politika e privatësisë

Jemi të lumtur që na vizituat në faqen tonë të internetit. Ne jemi të përkushtuar t’i mbrojmë të dhënat tuaja personale dhe të jemi në pajtueshmëri me ligjin e mbrojtjes së të dhënave, në veçanti me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të BE-së  ("GDPR") dhe LIGJI Nr. 03/L-172 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE.
 
Në këtë informacion të mbrojtjes së të dhënave, ne shpjegojmë cilat informata (duke përfshirë informatat personale) përpunohen nga ne në lidhje me vizitën tuaj dhe përdorimin e ofertës së lartëpërmendur digjitale ("Website") marrëdhënia e punësimit.
 
Gjeni informacione të mëtejshme në faqet në vijim:
Informacion rreth mbrojtjes së të dhënave të klientëve tanë
Informacion rreth mbrojtjes së të dhënave për furnizuesit tanë
Informacion rreth mbrojtjes së të dhënave të partnerëve tanë të biznesit
Informacion mbi mbrojtjen e të dhënave të punonjësve
Informacion rreth mbrojtjes së të dhënave të marketingut
 
Kush është përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale?
 
Kontrolluesi përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale është Xella Kosova LLC,  Gushtericë e Ulët, Magjistrale Prishtinë - Ferizaj,10500 Graçanicë, +381 38 600 701, +381 38 600 702, info.kosova@xella.com Çdo referim ndaj “ne” dhe “neve” në këtë informacion të mbrojtjes së të dhënave është është referim ndaj entitetit të lartëpërmendur.
Zyrtari ynë për mbrojtjen e të dhënave mund të kontaktohet përmes mjeteve të lartëpërmendura ose përmes fadil.abdullahu@xella.com.
 
Cilat parime i vëzhgojmë?
 
Në përputhje me ligjin në fuqi mbi mbrojtjen e të dhënave, ne përpunojmë vetëm të dhënat tuaja personale në bazë të një autorizimi ligjor ose nëse e keni deklaruar pëlqimin tuaj. Kjo vlen edhe për përpunimin e të dhënave personale për qëllime marketingu.
Në këtë faqe interneti (website) ne mund të mbledhim informacione që nuk na lejojnë të nxjerrim përfundime të drejtpërdrejta për personin tuaj. Në raste të caktuara - sidomos kur kombinohen me të dhëna të tjera - keto informacione mund të konsiderohen si "të dhëna personale" nën ligjin e mbrojtjes së të dhënave të zbatueshme. Për më tepër, ne gjithashtu mund të mbledhim informacione në këtë faqe interneti që nuk na mundëson t'ju identifikojmë, drejtpërdrejt ose tërthorazi; ky është rasti, për shembull, me informatat e mbledhura për të gjithë përdoruesit e kësaj faqeje interneti.
 
Cilat të dhëna i përpunojmë? 
 
Ju mund të hyni në faqen tonë të internetit duke i dhënë të dhënat tuaja personale (siç janë emri, adresa postare dhe email-i juaj). Në këtë rast ne duhet të përpunojmë edhe informata të caktuara që jua mundëson juve të keni qasje në faqen tonë të internetit. Përveç kësaj, ne përdorim metoda të caktuara të analizave në këtë faqe interneti dhe kemi integruar funksionalitete të palës së tretë ("kyçje sociale/social plug-in").
 
1. Logfiles: Kur ju e vizitoni këtë faqe interneti, serveri i faqes sonë automatikisht e ruan emrin e domain-it ose adresën IP të kompjuterit kërkues (zakonisht një kompjuter i shërbyesit tuaj të qasjes në internet) duke përfshirë datën, orën dhe kohëzgjatjen e vizitës suaj, nënfaqet/URL-të që ju i vizitoni dhe informatat rreth aplikacionit(aplikacioneve) dhe terminalit (terminaleve) që i përdorni për t’i shikuar faqet tona.
 
2. Cookies: Në mënyrë që ta bëjmë faqen tonë të internetit sa më miqësore, ne - si shumë operatorë të tjerë të internetit - përdorim politika (cookies). Cookies janë skedarë të veglave të vogla që ruhen në shfletuesin tuaj. Këta skedarë na ndihmojnë të njohim preferencat e caktuara të vizitorëve tanë gjatë surfimit dhe dizajnimit të faqes tonë sipas kësaj. Shumica e politikave që përdorim janë cookies të sesionit. Ato fshihen automatikisht në fund të vizitës suaj. Megjithatë, ne gjithashtu përdorim politika të përhershme. Këto shërbejnë për të përmirësuar udhëzimet e përdoruesit. Politikat tona nuk mbledhin asnjë të dhënë personale dhe nuk janë të përshtatshme për t'ju identifikuar në faqet e internetit të palëve të treta. Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në atë mënyrë që t'ju informojë për vendosjen e cookies në mënyrë që përdorimi i tyre të bëhet transparent për ju. Në parim, ju gjithashtu mund të refuzoni pranimin e cookies përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj. Megjithatë, kjo mund të nënkuptojë që ju nuk mund të përdorni të gjitha funksionet e Faqes.
 
3. Analiza e faqes së internetit përmes Google Analytics: Ne përdorim Google Analytics, një server i analizave të uebfaqeve nga Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), në faqen tonë të internetit për ta përmirësuar vazhdimisht atë.  
 
4. Google Analytics përdor cookies të cilat janë të ruajtura në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë analizimin e përdorimit të faqes së internetit. Informacioni i gjeneruar nga politika për përdorimin tuaj të kësaj faqeje zakonisht dërgohet në një server të Google në Evropë (ose në një shtet anëtar të Zonës Ekonomike Evropiane) për anonimizimin e adresës IP, në mënyrë që një referencë personale të përjashtohet. Vetëm pasi adresa IP të anonimizohet, adresa IP e shkurtuar transferohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të transferohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje.  Kjo faqe e internetit përdor Google Analytics me një zgjerim për mbledhjen anonime të adresave (i ashtuquajtur maskim i IP-së). Në emrin tonë, Google do të përdorë informacionin e mbledhur për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes dhe për të na dhënë shërbime të tjera që kanë të bëjnë me përdorimin e faqes. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj në kontekstin e Google Analytics nuk kombinohet me të dhëna të tjera të Google. Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Megjithatë, ne do të donim të theksonim se në këtë rast ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google që të grumbullojë të dhënat e krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes (duke përfshirë adresën tuaj IP) dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar dhe instaluar kyçjen/plugin-in e shfletuesit që gjendet në lidhjen e mëposhtme: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Nga ana tjetër, mund të përdorni lidhjen e mëposhtme për të parandaluar dërgimin e të dhënave në Google ose të përpunuara nga Google: Për të zgjedhur këtë opsion, kliko këtu. Është vendosur një cookie opt-out që parandalon mbledhjen e të dhënave tuaja në të ardhmen kur vizitoni këtë faqe. Informata të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në Google Analytics mund të gjenden këtu [http://www.google.com/analytics/terms/de.html] dhe këtu [http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html].
 
5. Remarketing në Google: Ne gjithashtu përdorim funksionin e rimarketingut të Google në faqen tonë të internetit. Kjo na mundëson t'ju tregojmë reklama që mun të ju ineteresojnë bazuar në sjelljen tuaj të përdorimit gjatë vizitave të mëparshme në faqen tonë të internetit. Nëse i keni dhënë pëlqimin Google, vizitat tuaja do të regjistrohen në të gjitha pajisjet. Kjo reklamë shfaqet vetëm në hapësira reklamuese të Google, qoftë në hapësira reklamuese të Google Adwords ose në Rrjetin Google Display. Google përdor cookies për të analizuar përdorimin e internetit si bazë për shfaqjen e reklamave të bazuara në interes. Cookies përdoren për të regjistruar vizita në një faqe interneti dhe të dhëna anonime për përdorimin e internetit. Nuk ruhet asnjë informacion personal i vizitorëve në faqen e internetit. Nëse pastaj vizitoni një tjetër faqe në Rrjetin e Google Display, do të shihni reklama që kanë shumë gjasa të përfshijnë fusha të produkteve dhe informacioneve të cilave u jeni qasur më parë. Ju mund të çaktivizoni përgjithmonë përdorimin e cookie-ve nga Google duke klikuar lidhjen e mëposhtme dhe duke shkarkuar dhe instaluar plugin-in e dhënë atje: https://www.google.com/settings/ads/plugin . Nga ana tjetër, mund të çaktivizoni përdorimin e cookies nga palët e treta duke zbatuar faqen e deaktivizimit të Iniciativës Reklamuese të Rrjetit përmes http://www.networkadvertising.org/choices/  dhe informacionet e tjera të përmendura lidhur me deaktivizimin. Për më shumë informacion rreth rimarketingut të Google dhe politikës së privatësisë nga Google, ju lutemi vizitoni http://www.google.com/privacy/ads/
 
6. DoubleClick: Ne gjithashtu përdorim Double-Click, një shërbim i ofruar edhe nga Google, për të shfaqur reklama të rëndësishme për ju. Google cakton një numër identifikimi pseudonim (ID) në shfletuesin tuaj për të kontrolluar se cilat reklama janë shfaqur në shfletuesin tuaj dhe cilat reklama janë shikuar. Cookies nuk përmbajnë asnjë informacion personal. Përdorimi i cookies DoubleClick lejon Google dhe faqet e saj partnere për të shërbyer reklama bazuar në vizitat e mëparshme në faqet tona ose faqet e tjera në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookies transmetohet nga Google në një server në SHBA për analiza dhe ruhet atje. Transferimi i të dhënave nga Google tek palët e treta bëhet vetëm për shkak të rregullave ligjore ose brenda fushës së përpunimit të komisionuar të të dhënave. Google nuk do t’i përputh të dhënat tuaja me të dhëna e tjera të mbledhura nga Google. Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google nga mbledhja e të dhënave të krijuara nga cookies dhe në lidhje me përdorimin tuaj të internetit dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar dhe instaluar plugin-in në https: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB  nën opsionin e çaktivizimit të shteses DoubleClick. Nga ana tjetër, mund të çaktivizoni cookie-t e Doubleclick në faqen e internetit të Aleancës për Reklama Digjitale - http://optout.aboutads.info .
 
7. Facebook Pixel: Ne përdorim Facebook Pixel të Facebook, Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SHBA - www.facebook.com - "Facebook") në faqen tonë të internetit. Facebook Pixel ofron mundësi për të ndjekur sjelljen e përdoruesve pasi ato janë ridrejtuar në një nga faqet tona të internetit duke klikuar në një reklamë në Facebook. Ky proces është hartuar për të vlerësuar efektivitetin e reklamave në Facebook për qëllime statistikore dhe hulumtuese të tregut dhe mund të ndihmojë në përmirësimin e përpjekjeve të ardhshme të reklamimit. Të dhënat e mbledhura janë anonime për ne, prandaj nuk mund të nxjerrim asnjë konkluzion rreth identitetit të përdoruesve dhe ne nuk i transmetojmë vetë të dhënat personale në Facebook. Megjithatë, Facebook ruan dhe përpunon të dhënat në mënyrë që një lidhje me profilin përkatës të përdoruesit të jetë e mundur dhe Facebook mund t'i përdorë të dhënat për qëllimet e veta reklamuese në përputhje me Udhëzimet për Përdorimin e të Dhënave të Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/ ). Ju mund t’ia lejoni Facebook-ut dhe partnerëve të saj për të shfaqur reklama në dhe jashtë Facebook. Një cookie gjithashtu mund të ruhet në kompjuterin tuaj për këto qëllime. Nëse jeni anëtar i Facebook dhe nuk doni që Facebook të mbledhë të dhëna për ju nëpërmjet Facebook Pixel dhe ta lidhë atë me të dhënat tuaja të anëtarësimit të ruajtura në Facebook, ju mund të kundërshtoni përdorimin e Facebook Pixel këtu . Kundërshtimi vlen për shfletuesin që përdorni.
 
8. Ndjekje e Konvertimit LinkedIn: Ne përdorim teknologjinë e analizës dhe ndjekjes së konvertimit të LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SHBA - www.linkedin.com - "LinkedIn") në faqen tonë të internetit. Me këtë teknologji LinkedIn reklamat mund të shfaqen për ju në bazë të interesave tuaja. Ne gjithashtu marrim raporte të gjeneruarae dhe anonime nga LinkedIn rreth aktivitetit të reklamave dhe informacion rreth mënyrës se si bashkëveproni me faqen tonë të internetit. Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në LinkedIn mund të gjenden këtu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.  Ju mund të kundërshtoni analizën e sjelljes suaj të përdorimit nga LinkedIn dhe shfaqjen e rekomandimeve të bazuara në interesa duke klikuar mbi "Refuzo tek LinkedIn" (për anëtarët e LinkedIn) ose "Refuzo" (për përdoruesit e tjerë) nën linkun e mëposhtëm: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .
 
9. Analiza Web përmes Mouseflow: Ne përdorim Mouseflow në faqen tonë të internetit, një mjet për analizimin e web-it nga Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Danimarkë, për të regjistruar vizita individuale të zgjedhura rastësisht (vetëm me IP adresë anonime). Kjo rezulton në një protokoll të lëvizjeve të miut, klikimeve të miut dhe ndërveprimit të tastierës, me qëllim të shfaqjes së rastësishme të vizitave individuale në këtë faqe interneti si të ashtuquajturat zëvendësime të sesionit dhe bëhet vlerësimi i tyre në formën e të ashtuquajturave heatmaps (harta të të dhënave) duke nxitur përmirësime të mundshme të kësaj faqeje interneti . Të dhënat e mbledhura nga Mouseflow nuk janë personale dhe nuk do t'u kalohen palëve të treta. Të dhënat e grumbulluara ruhen dhe përpunohen brenda BE-së. Nëse nuk dëshironi që të dhënat nga vizitat e tua të internetit të mblidhen nga Mouseflow, mund të kundërshtoni këtë në të gjitha faqet e internetit që përdorin Mouseflow nën linkun e mëposhtëm: https://mouseflow.de/opt-out/ .
 
10. Facebook Social Plugin: Ne kemi integruar një buton të rrjetit social Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA - www.facebook.com) në faqen tonë. Ju mund ta njihni butonin e Facebook-ut nga logoja e Facebook-ut ose butoni “Pëlqej”. Për të parandaluar grumbullimin automatik të informacionit nga Facebook sapo të arrihet faqja jonë, ne kemi zbatuar të ashtuquajturën "zgjidhje me dy klikime": Pranë butonit Facebook ka një fushë tjetër që duket si një çelës. Vetëm kur shtypni këtë çelës dhe pastaj klikoni përsëri butonin Facebook, informacionet (të tilla si adresa e faqes tonë dhe ID-ja juaj e përdoruesit) dërgohen në Facebook.Si operator të kësaj faqe, ne nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara apo përdorimin e tyre nga Facebook.  Ne nuk e dimë kur klikoni cilin buton. Për më shumë informata se si Facebook përdor informatat tuaj, ju lutemi shihni Politikën e Privatësisë të Facebook-ut [http://de-de.facebook.com/policy.php#].
 
11. Twitter button: Faqja jonë përdor butonin e shërbimit Twitter. Këta butonë ofrohen nga Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SHBA. Ata njihen nga terma të tillë si "Twitter" ose "Ndjek" (Follow), të kombinuar me një zog të kaltër të stilizuar. Me ndihmën e këtij butoni është e mundur të ndani një postim ose faqe të kësaj oferte në Twitter ose ta ndiqni ofruesin në Twitter. Kur ju hyni në një pjesë të faqes sonë që përmban një buton të tillë, shfletuesi juaj krijon një lidhje direkte me serverët e Twitter-it. Përmbajtja e butonit të Twitter-it transmetohet drejtpërdrejtë nga Twitter në shfletuesin tuaj. Prandaj ne nuk kemi ndikim në sasinë e të dhënave që Twitter mbledh me ndihmën e këtyre plug-ins dhe ju informojmë ekskluzivisht në bazë të të dhënave që i kemi.  Pas kësaj, vetëm adresa juaj IP dhe URL-ja e faqes sonë do të transmetohet kur butoni të jetë blerë, por nuk do të përdoret për qëllime të tjera pos shfaqjes së butonit. Informata të mëtejshme mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Twitter-it në http://twitter.com/privacy.
 
12. Google+ Schaltfläche: Faqja jonë e internetit përdor butonin "+1″ të rrjetit social Google Plus, i cili drejtohet nga Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Shtetet e Bashkuara ("Google"). Butoni mund të njihet nga shenja "+1″ në një sfond të bardhë. Kur e vizitoni një pjesë të Uebsajtit tone që përmban një buton të tillë, shfletuesi juaj krijon një lidhje direkte me serverët e Google. Përmbajtja e butonit "+1″ transmetohet nga Google direkt tek shfletuesi juaj dhe integrohet në faqen tonë. Prandaj ne nuk kemi kontroll mbi sasinë e të dhënave që Google i mbledh duke përdorur butonin, por supozojmë se adresa juaj IP poashtu mund të regjistrohet. Qëllimi dhe fushëveprimi i grumbullimit të të dhënave dhe përpunimi dhe përdorimi i mëtejshëm i të dhënave nga Google, si dhe të drejtat dhe opsionet e vendosjes për mbrojtjen e privatësisë suaj mund të gjenden në politikat e privatësisë së Google për butonin "+1": http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html. Nëse jeni anëtar i Google Plus dhe nuk dëshironi që Google të mbledhë të dhëna për ju nëpërmjet faqes tonë të internetit dhe ta lidhë atë me të dhënat tuaja të anëtarësimit të ruajtura në Google, duhet të dilni nga Google Plus para se të vizitoni faqen tonë
 
13. Permes mundesive tona per kontakt, ne ju ofrojme mundesi te ndryshme te informimit dhe keshillimit. Varesisht nga mundesia /mundesite e kerkuara nga ju,  ne perpunojme te dhena te ndryshme personale:
 
a) Kontaktimi
 
Nëse na kontaktoni në ndonjë nga mënyrat e treguara në faqen tonë të internetit, ne do të përpunojmë të dhënat personale që gjenden në mesazhin tuaj dhe që ju jepni për të përpunuar dhe për t'iu përgjigjur kërkesës suaj.
 
b) Material informues
Nëse keni kërkuar që materiali i informacionit të dërgohet, ne do t'i përpunojmë të dhënat që ju jepni në formularin e kontaktit, të paktën emri dhe mbiemri juaj dhe detajet e kanalit të kontaktit që keni zgjedhur (postë dhe/ose e-mail) për dërgimin njëherëshëm të materialit që keni kërkuar.
 
c) Konsultime përmes telefonit
Nëse keni kërkuar konsultime nëpërmjet telefonit, ne do të përpunojmë të dhënat që ju i paraqitni në formularin e kontaktit, së paku mbiemrin dhe emrin tuaj, si dhe numrin tuaj të telefonit me qëllim që të ofroni konsultimin e dëshiruar përmes telefonit.
 
d) Konsultime personale
Nëse keni kërkuar konsultim personal, ne do të përpunojmë të dhënat që ju paraqitni në formularin e kontaktit, së paku mbiemrin dhe emrin, si dhe numrin tuaj telefonik dhe / ose adresën e-mail, në mënyrë që t’ju kontaktojmë që të organizoni një takim të konsultimeve personale.
 
e) Buletin përmes email-it
Nëse jeni regjistruar për buletinin tonë të email-it, ne do të përpunojmë të dhënat që ju paraqitni në formularin e kontaktit, të paktën mbiemrin dhe emrin tuaj, si dhe adresën tuaj e-mail, në mënyrë që t'ju dërgojmë buletinin tonë të email-it
Përveç kësaj, ne përdorim informacione të tjera që jepni në formularin e kontaktit (si informata në lidhje me aktivitetin ose fushën tuaj të interesit) për t'ju dërguar përmbajtje të përshtatshme për interesat tuaja. Ne gjithashtu analizojmë të dhënat e krijuara gjatë shpërndarjes dhe rikthimit të këtyre e-maileve në formë të agreguar (shkalla e dërgimit, shkalla e hapjes, shkallët e klikimit, shkalla e konvertimit, shkalla e çregjistrimit nga abonimi, shkalla e mashtruesve) për të analizuar suksesin dhe përdorimin e e-mailave. Nga ana tjetër, ne gjithashtu vlerësojmë të dhënat e krijuara kur ju qaseni dhe përdorni këto e-maila (koha e hapjes, hyperlinkat e klikuar, dokumentet e shkarkuara) në mënyrë që t'ju ofrojmë informata të personalizuara mbi këtë bazë në buletinet e ardhshme me email i cili  më së miri i merr parasysh interesat dhe nevojat tuaja.​
 
5. Marketingu – 
 
Dëshirojmë t'ju informojmë për produktet, shërbimet, ofertat dhe promovimet e Grupit Xella. Për këtë qëllim, ne do të përpunojmë të dhënat e nevojshme siç ofrohen nga ju në formularin e kontaktit, së paku mbiemrin dhe emrin tuaj dhe detajet e kanalit të kontaktit (e-mail dhe telefon).
 
A jeni të detyruar të ofroni të dhëna?
 
Informacioni i kërkuar për t’u regjistruar për buletinin tonë, sigurimin e informacionit dhe konsultimin, ekzekutimin e urdhrave në internet ose regjistrimin si përdorues ose krijimin e një llogarie të klientit, shënohen si informacione të detyrueshme në zonën korresponduese të faqes së internetit (p.sh. një formë online); pa ofrimin  e formimit të detyrueshëm, ne nuk mund t’ju mundësojmë ta përdorni operacionin përkatës.
 
Nëse mbledhim të dhëna shtesë nga ju, do t'ju informojmë nëse ofrimi i një informacioni të tillë bazohet në një detyrim ligjor ose kontraktual ose të nevojshëm për performancën e një marrëveshjeje. Ne zakonisht tregojmë se cilat informata mund të sigurohen vullnetarisht dhe nuk bazohen as në ndonjë detyrim ligjor apo kontraktual, as nuk janë të nevojshme për qëllimet e marrëveshjes.
 
Kush i merr ose ka qasje në të dhënat tuaja?
 
Të dhënat personale përpunohen në përgjithësi brenda kompanisë tonë. Varësisht prej kategorive të të dhënave personale, vetëm departamenteve / njësive organizative u jipet qasje në të dhënat tuaja personale. Njësi të tilla përfshijnë në veçanti departmentet përgjegjëse për ofertat tona digjitale (p.sh. faqet e internetit) dhe departamenti ynë i TI-së. Bazuar në një koncept të menaxhimit të rolit / të drejtave, qasja në të dhënat personale kufizohet në funksionet dhe masën e nevojshme për qëllimin përkatës të përpunimit.
 
Nëse dhe deri në masën e lejuar me ligj, ne mund t'i transferojmë të dhënat tuaja personale tek marrësit/pranuesit jashtë kompanisë sonë. Marrës/pranues të tillë të jashtëm mund të përfshijnë
 
* kompanitë e anëtarësuara brenda grupit Xella, të cilave mund t'iu transferojmë të dhënat personale për qëllime të administrimit të brendshëm të të dhënave;
* ofruesit e shërbimeve që - në bazë të marrëveshjeve të veçanta me ne - ofrojnë shërbime të caktuara ndoshta duke përfshirë përpunimin e të dhënave personale, si dhe nënkontraktorët e miratuar të ofruesve të shërbimeve tona;
* organet private ose publike, në masën që ne jemi të detyruar të transferojmë të dhënat tuaja personale në bazë të një detyrimi ligjor të cilit i nënshtrohemi;
 
A përdorim vendimmarrje të automatizuar?
 
Në lidhje me veprimtarinë e faqes sonë të internetit/website ne në përgjithësi nuk përdorim vendim-marrje të automatizuar (duke përfshirë profilizimin) brenda kuptimit të nenit 22 GDPR. Nëse aplikojmë procese të tilla në të ardhmen, ne do t’ju informojmë veç e veç në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.
 
A transferohen të dhënat në vende jashtë BE-së/ZEE-së?
 
Të dhënat personale përpunohen vetëm brenda Bashkimit Evropian ose në Zonën Eko-nomike Evropiane; ne nuk synojmë të transferojmë të dhënat personale në vende tjera..
 
Vetëm në lidhje me përdorimin e ofruesve të shërbimeve për të ofruar shërbime të analizës së faqeve, informacioni mund të transferohet tek marrësit në të ashtuquajturat "vende të treta". "Vende të treta" do të thotë vende jashtë Bashkimit Evropian ose Marrëveshjes së Zonën Ekonomike Evropiane, ku një nivel i mbrojtjes së të dhënave të krahasueshme me atë të Bashkimit Europian nuk mund të supozohet lehtë.
 
Nëse informacioni i transferuar përmban të dhëna personale, ne sigurojmë përpara një transferimi të tillë që niveli i duhur i mbrojtjes së të dhënave të jetë i garantuar në vendin e tretë respektiv ose me marrësin në vendin e tretë. Kjo mund të rezultojë veçanërisht nga një të ashtuquajtur "zgjidhje adekuate" e Komisionit Evropian, i cili krijon një nivel të përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave për një vend të tretë në tërësi. Në të kundërt, ne gjithashtu mund të bazojmë transmetimin e të dhënave në të ashtuquajturat "klauzola standarde kontraktuale të BE-së" të dakorduara me një marrës ose - në rastin e marrësve në SHBA - në përputhje me parimet e të ashtuquajturës "Mburojë e Privatësisë BE-SHBA". Ne do të jemi të lumtur t'ju sigurojmë informacione të mëtejshme mbi garancitë e duhura dhe të përshtatshme për mbajtjen e një niveli të përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave sipas kërkesës; detajet e kontaktit mund të gjenden në fillim të këtij informacioni për mbrojtjen e të dhënave. Informacioni mbi pjesëmarrësit e Mburojës së Privatësisë BE-SHBA mund të gjendet këtu www.privacyshield.gov/list.
 
Për sa kohë ruhen të dhënat tuaja?
 
Në përgjithësi i ruajmë të dhënat personale për sa kohë që kemi interes të arsyeshëm për ruajtjen e këtyre të dhënave dhe aty nuk mbizotëron interesi i subjektit të të dhënave në refuzim nga përpunimi i mëtejshëm. Edhe pa ndonjë interes të arsyetuar, mund të vazhdojmë të ruajmë të dhënat nëse ekziston një detyrim ligjor (p.sh. për të përmbushur detyrimet e mbajtjes ligjore). Ne i fshijmë të dhënat personale edhe pa një veprim nga subjekti i të dhënave sapo mbajtja e mëtejshme të mos jetë më e nevojshme për qëllimet për të cilat të dhënat janë grumbulluar ose përpunuar ndryshe ose nëse mbajtja e mëtejshme nuk lejohet ndryshe me ligj.
 
Sa i përket përpunimit të lartëpërmendur, ne rregullisht
* i fshijmë të dhënat e regjistrimit brenda shtatë ditëve, nëse nuk kërkohet ruajtja e mëtejshme për qëllimet e parapara me ligj, siç është zbulimi i keqpërdorimit dhe zbulimi dhe korrigjimi i gabimeve teknike;
* i fshijmë të dhënat e përpunuara në kontekstin e një porosie online pas skadimit të periudhave të mbajtjes së statutit; dhe
* i fshijmë të dhënat e përpunuara në kontekstin e regjistrimit si përdorues ose llogari të klientit pas përfundimit të regjistrimit ose fshirjes së llogarisë së klientit
 
Nëse të dhënat personale duhet të ruhen në përputhje me një detyrim ligjor, të dhënat e tilla mbahen deri në fund të periudhës përkatëse të mbajtjes. Nëse të dhënat personale përpunohen vetëm për të përmbushur një detyrim ligjor të mbajtjes, qasja në këto të dhëna zakonisht është e kufizuar në mënyrë që të dhënat të jenë të qasshme vetëm nëse nevojiten për qëllimin e detyrimit të mbajtjes.
 
Cilat janë të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave?
 
Si subjekt i të dhënave, ju mund të
* kërkoni qasje në të dhënat tuaja personale, Neni 15 GDPR;
* kërkoni korrigjimin e të dhënave të pasakta personale, Neni 16 GDPR;
* kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale , Neni 17 GDPR;
* kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale, Neni 18 GDPR;
* ushtroni të drejtën për transportueshmëri të të dhënave, Neni 20 GDPR;
*kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale, Neni 21 DSGVO.
DPR.